• سانسور •

تنها چيز ِ قبيح سانسور است. -- کريگ بروس

The only thing that is obscene is censorship. -- Craig Bruce


اعتراض ِ فانوس به سانسور ِ زنان در اينترنت

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• Dog Day Afternoon •

وقتی آمد،
یک بسته‌ی ِ کامل ِ آدامس در جیبم بود.
بعد از آن کارهای ِ زیادی کردم:
دنیا را بر سر ِ هر دومان خراب کردم؛
بسته‌ی ِ آدامس را
ـــ که دو تایش را خورده بودیم ـــ
به وسط ِ خیابان پرت کردم؛
آدامس ِ کش‌آمده در دهانم را تف کردم؛
تلفن را روی ِ به‌ترین دوستم قطع کردم؛
پدر و مادرم را آشفته کردم؛
تندیس ِ چوبی ِ مورد ِ علاقه‌ام را خرد کردم؛
و با ناله به تخت‌خواب رفتم.
اما خوابم نبرد.

این بود ماجرای ِ گه‌ترین روز ِ زندگی ِ من.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• ماه ِ عاشق •

ماه را می‌بينی؟
امشب از خورشيد هم کامل‌تر است.
با اين همه،
چه فروتنانه به دور ِ زمين در گردش است.

ماه کامل

(عکس از کسوف)

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• آه ای يقين ِ يافته، بازت نمی‌نهم! •

ماهی

من فکر می‌کنم
هرگز نبوده قلب ِ من
                           اين‌گونه
                                     گرم و سُرخ:
احساس می‌کنم
در بدترين دقايق ِ اين شام ِ مرگ‌زای
چندين هزار چشمه‌ی ِ خورشيد
                                          در دل‌ام
می‌جوشد از يقين؛
احساس می‌کنم
در هر کنار و گوشه‌ی ِ اين شوره‌زار ِ يأس
چندين هزار جنگل ِ شاداب
                                   ناگهان
می‌رويد از زمين.

آه ای يقين ِ گم‌شده، ای ماهی‌ی ِ گريز
در برکه‌های ِ آينه لغزيده توبه‌تو!
من آب‌گير ِ صافی‌ام، اينک! به سِحر ِ عشق؛
از برکه‌های ِ آينه راهی به من بجو!

من فکر می‌کنم
هرگز نبوده
              دست ِ من
                            اين سان بزرگ و شاد:
احساس می‌کنم
در چشم ِ من
                  به آبشر ِ اشک ِ سُرخ‌گون
خورشيد ِ بی‌غروب ِ سرودی کشد نفس؛
احساس می‌کنم
در هر رگ‌ام
               به هر تپش ِ قلب ِ من
                                            کنون
بيدارباش ِ قافله‌ئی می‌زند جرس.

آمد شبی برهنه‌ام از در
                               چو روح ِ آب
در سينه‌اش دو ماهی و در دست‌اش آينه
گيسوی ِ خيس ِ او خزه‌بو، چون خزه به‌هم.
من بانگ برکشيدم از آستان ِ يأس:
«– آه ای يقين ِ يافته، بازت نمی‌نهم!»

احمد شاملو، باغ ِ آينه

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٥٤ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• جهان‌ها، چشم‌ها، انسان‌ها، پنجره‌ها •

روبه‌روی ِ اين پنجره
پنجره‌ای‌ست،
پشت ِ آن
انسانی مثل ِ من،
صاحب ِ چشمانی
که چشمان ِ من دوست می‌دارند.
تلاقی ِ نگاه‌ها
تولد ِ دو جهان است،
جهانی برای ِ من
و جهانی برای ِ او که آن‌جاست،
جهان ِ من در چشم ِ او
و جهان ِ او در دل ِ من.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• شير ِ پنجشير •

ديروز سال‌گرد ِ ترور ِ احمد شاه مسعود بود. چهار سال پيش که خبر ِ ترورش رو شنيدم، گريه‌م گرفت. مسعود از اون کسايی بود که به جرم ِ انسان بودن کشته می‌شن. امثال ِ اين آدم تو زمونه‌ی ِ ما زياد نيست.

  
ایمان، ساعت ِ ۸:٥٤ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها:


• بی‌عنوان •

هوا روشن شده و
خروس می‌خواند.
عجب!
چه زود صبح شد،
تازه می‌خواستم بخوابم.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها: