عناوین مطالب وبلاگ "نوشته بر باد"

» کوچ :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» دو سال و نیم عشق :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» گندم از گندم بروید جو ز جو :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» The Disposable Male :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» من و دست‌بند ِ سبزم :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» آب بریز پسرم! :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» عاقبت ِ امور :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» پناه می‌برم :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
» صحبت از بایزید شد :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» همین‌جوری :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شرکت یا تحریم، مسأله این نیست :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» What Dreams May Come :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» The White City :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» بازیافته‌گی :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» What I Saw :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» موتزارت به توان ِ دو :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» سهم ِ من :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» خاتمی آمد تا دکان ِ شما را تعطیل کند، یا، می‌دونم کجاتون می‌سوزه! :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» کابینه :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» همین :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» کدام میرحسین؟ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» عزاداری :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» Learning It the Hard Way :: جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
» از سیاست :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» شکیبا :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» For Thou Art with Me :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» آن‌چه گذشت :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» قدرت :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» شش سال... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» Essential :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» نمودار ِ برآیند ِ شاخص‌های ِ اقتصادی در دوره‌ی ِ احمدی‌نژاد :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» امید :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» تکه، تکه :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» من چنگ ِ تو ام، بر هر رگ ِ من، تو زخمه زنی، من تن‌تنن ام :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» بدون ِ شرح :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» ملودیکا :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» توئی تنها که می‌فهمی :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» انتخابات :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» ژست :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» مالیات بر مغز ِ فرسوده :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» صدای ِ تو از پشت ِ تلفن :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
» «نوای ِ اسرارآمیز» :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» ظرفی که آب رفت :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» سونامی ِ احمدی‌نژاد :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» وقتی من فقط تو است :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» بدون ِ شرح :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» شکیبایی ِ عاشق :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» دنیای ِ وارونه :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» ما فحشا نکردیم، ولی شما ناجوان‌مردانه اشاعه‌ی ِ فحشا کردید :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
» درمانده‌گی :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» می‌بوسمت چون... :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» زیبایی‌شناسی (حاصل ِ چند روز تنهایی در خانه) :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» آن پهنه چه بود... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» به همین سادگی؟ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» جهت ِ اطلاع :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ماجرای ِ یک بیرون‌روی :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هنر و ایدئولوژی :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» عشق ِ جنسی :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» عشق :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» شکرگزاری :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» بی‌خوابی :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
» از سعدی ِ شیرازی :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
» آه :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» هه! :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» میان‌دوره‌ای ِ خبرگان :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» کنش‌گری :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» انتخابات :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» Hallucination :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
» Job :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» سنتوری :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» از تو کجا گریزم؟ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» داستان ِ کوتاه :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» عنوان نداره :: دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
» تمثيل ِ علف‌های ِ هرز :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» در ادامه‌ی ِ پست ِ قبل و کامنت‌هاش :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» عشق ِ زمينی :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» می‌توانستی... :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» بدون ِ شرح :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» Gnossienne Nr. 3 - Lent :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
» پرده‌ی ِ آخر ِ نمايش :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» No Sense :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» The Surreal :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» You are only coming through in waves :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» Breathe :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» اتاق ِ شيشه‌ای :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» Fucked Up Beyond Any Repair :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» هيچ :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» جهنم! :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» نفت :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» Out of the Blue :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» يه نقل ِ شعر ِ ديگه :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» معذور همی‌دار اگر جام شکستیم :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» اما... :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» High Hopes :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» چه‌طور ممکن است... :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» حافظه :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» خنده :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» بيا :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» غم که اول و آخر نداره :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» سلام ِ ما را به موتسارت برسان، تو هم مثل ِ او اهل ِ اين‌جا نبودی :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» ... :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
» عشق به شخص، عشق به شخصيت :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» Reputation :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
» بی‌ربط :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
» Vertigo :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» انحطاط ِ اخلاقی :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
» مراجعت* :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» بدون ِ شرح :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» Scraped :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» I'm so dead :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» دستور بده :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
» از زندانی به زندانی ديگر :: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦
» يه سؤال :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هر دم از اين باغ بری می‌رسد :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» وقتی شرافت به انجام می‌رسه :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آرايش ِ غلیظ و نگاه ِ هيز و بيماری ِ جنسی-روانی :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» لعنت‌نامه :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شکاکيت :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» Ibuprofen :: شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
» فراتر از فمينيسم :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» تبعيض :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» معجزه‌ی ِ زيرزمين :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» تعارف :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» سيب و زمين! :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» نه چندان بی‌ربط! :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» بهار :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» پيام‌بر نگه‌بان ِ مردم نيست، اما ولی ِ فقيه هست! :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» Beyond Redemption :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
» بهانه برای ِ نوشتن :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» :-( :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» متأسفم :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» ديالوگ :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥
» هذيان :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» تأمل :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
» Rehabilitation :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥
» من نِيَم در خور ِ اين مهمانی... :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» What We Think, We Become :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
» افتضاح! :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» انتخابات: حرف‌های ِ آخر :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» اتمام ِ حجت :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» The Danger :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» فرق ِ خاتمی با احمدی‌نژاد :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» دخالت :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» شوت‌تر از چهارپايان :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥
» در آغوش ِ مرگ :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
» My Salvation :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» خساست در پذيرفتن ِ مهربانی :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» Marriage :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» همين :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» دارالمجانين :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
» توحيد :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» از تلمود :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» بازبينی :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» ... :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥
» شيشه‌ای که خرد شد، تکه‌تکه شد... آيا راه ِ برگشتی هست؟ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» نوستالژی :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» Function :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
» کادر ِ کوچک ِ نگاه ِ من :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» خودستايی :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» حلقه‌ی ِ دوستان :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥
» ديالوگ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
» آفرينش :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» شير و قهوه :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» neither living nor dead :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» بدون ِ تحليل :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
» الحمد :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» from Data to Wisdom :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
» غريبه‌ی ِ قديمی :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» we know in part, and we prophesy in part :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» پای‌بست ِ ويران :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» پراکنده و بی‌ربط :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
» سينمای ِ ايران :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
» تنهايی، تنهايی ِ عريان :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» بسط ِ معنای ِ حقيقت :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
» تلخ و شيرين :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
» دست‌نوشته‌هايم... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» خفگی :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
» ... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥
» دريغ... :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» توسعه‌يافتگی :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» بخشندگی :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» فرق ِ خوش‌بينی و بدبينی :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» وحی :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» Weird :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
» نقص ِ انسانيت :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» قبله‌ی ِ عالم! :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» جهان ِ ديگری ممکن است :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» کجايی؟ :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» راه‌يابی ِ سگ‌های ِ وحشی (نر و ماده) به پليس ِ ضدشورش :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» Out of Order :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
» گاوآهن بر ما بستند... :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
» يادآوری :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» بشنو و بخند! :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
» برای ِ ياشار :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
» وقتی کار از کار گذشته :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» فهميدن :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» ... :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥
» خنده و فراموشی :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥
» ليبرال قبل از دموکرات :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
» انسانيت ِ انسان :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» حضور :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Distress :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سفر :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» کار :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» انتخاب :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» وظيفه :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» به کار انداختن ِ قوه‌ی ِ تحليل :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Within Reason :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» خدايا توبه! :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» کيميا :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» اعتراف :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» بهارانه :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» خالی‌بندی ِ ملی :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» قضاوت نه، فقط مشاهده :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» برهنه :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» متافيزيک :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» پس در فکر ِ تو چی‌ست؟ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
» شناختن توانستن است :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» وارونگی :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» Creation :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥
» Know Yourself :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» Sway Me :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» سکون :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» در باب ِ فلسفه‌ی ِ اخلاق :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» ما خطر نمی‌کنيم، چون خيلی زرنگيم :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
» گه‌شناسی :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» حقيقت ِ محض :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» استامينوفن، ترجيحاً با کودئين :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
» شوق ِ بودن :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» استيصال :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» بی‌عنوان :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
» ايستاده با لبخند :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٤
» گيج و ويج :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» شرم :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
» يک فيلمی شبيه ِ The Ring :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» Don't be afraid to care :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» هذيان :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
» Amnesia :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
» و خاصيت ِ عشق اين است... :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» برف از پنجره‌ی ِ اتاق ِ من :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» آدم‌برفی ِ زيبا و مهربان :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤
» هدف :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» گذر از حسادت :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
» Truth out of Freedom :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
» در باب ِ مديريت ِ زمان ِ پروژه! :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» جهت :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
» خدا در معبد نيست :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» سکوت ِ سرد :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
» ...Time is journey :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» نگاه ِ سيستمی :: شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤
» به دنبال ِ حقيقت :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» غلط ننويسيم! :: جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
» Elusive :: جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
» وارونگی :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» The Case to End All Cases :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» واژه‌ها را بايد شست :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
» در کناره‌ی ِ دريای ِ بی‌کران :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» متهم: خودم :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» ... :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤
» The Reason of All Reasons :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» تهوع :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
» در نکوهش ِ عدالت‌محوری :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» خدايان ِ من در چشمان ِ تو :: شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤
» فقط همين :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» اين‌جا و اکنون :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» Typification :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» Haunted :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤
» درک :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
» شرب ِ مدام* :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» انسان :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
» نابه‌جايی :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» حسادت :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» آقای ِ رئيس‌جمهور :: جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
» دخالت ِ مردگان در جهان ِ زندگان :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» اقيانوس ِ متلاطم در کوزه‌ی ِ عتيقه :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
» آزادی، آزادی، آزادی :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» FMEA در يک جمله! :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
» Redeemed :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» ...If I Could Tell You :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» انتخاب :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» من رفته‌ام :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» هنرمندانی که حرف از عشق می‌زنند يک مشت آدم ِ علاف ِ مبتذل هستند! :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» Bullshit :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» When the destiny comes out of nowhere :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳۸٤
» سانسور :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» Dog Day Afternoon :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» ماه ِ عاشق :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» آه ای يقين ِ يافته، بازت نمی‌نهم! :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» جهان‌ها، چشم‌ها، انسان‌ها، پنجره‌ها :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» شير ِ پنجشير :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» بی‌عنوان :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» بانونوشت :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» ديوانگی :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» «انسان زاده شدن تجسد ِ وظيفه بود» :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤
» دل‌تنگی :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» مسيح ِ مصلوب :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳۸٤
» بمان! :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳۸٤
» بيش از يک ماه از اعتصاب ِ غذای ِ اکبر گنجی می‌گذرد :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» تنفر زهدان ِ ستم است :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» کلام ِ قصار :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» ادامه‌ی ِ تلاش برای ِ نشان دادن ِ علائم ِ حياتی :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
» ببينيم چی می‌شه! :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
» نشد :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
» بدون ِ شرح :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» ميان ِ گذشته و آينده، در لحظه‌ای که لحظه نيست :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» کاش... :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤
» هم خويش حاجت خواسته، هم خويشتن کرده روا :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» اگه همه‌چی خرابه، من و تو بايد درست باشیم :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
» صدای ِ مرا از پاريس می‌شنويد، پايتخت ِ آزادی و دموکراسی :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
» من از يادت نمی‌کاهم... :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
» قدرت در دست ِ کندذهن‌ها :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» چند گزاره‌ی ِ انتخاباتی :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳۸٤
» از کنار ِ هم می‌گذريم... سريع :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
» من به زندگی لبخند زدم :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٤
» I wish that we could lose this crowd :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» عنوان ندارد، احتياجی هم به عنوان ندارد :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
» سياست و نااميدی :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
» ما زنده‌ايم :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
» ما بايد قد بکشيم تا خود ِ خورشيد برسيم :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» از اين دو کدام؟ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سايه‌ی ِ سياه :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دعا :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» When jealousy burns :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بوی ِ تمشک ِ وحشی :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» غلط :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دنيا به زبانی ديگر :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» قفس :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» رَستن :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
» تو ديگه چرا؟! :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤
» There's no religion but the joys of rhythm :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
» همه بخوانند، بعضی‌ها دو بار بخوانند :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٤
» ضعف :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
» در آستانه :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٤
» دل‌تنگی :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
» با فرهنگ ِ جبرگرا آشنا شويم! :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
» من و شعر، شعر و من :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
» بزرگ‌ترين آرزوی ِ يک ديوانه :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤
» Life Goes On :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳۸٤
» عيد :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٤
» ديالکتيک ِ تنهايی :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» عاشقانه :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۳
» اعتراف ِ بزرگ :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۳
» تکرار يک پديده‌ی نامکرر: تو، تو، و باز هم تو :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
» نام‌ها :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳
» سياه‌مشق :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» بالا آوردن :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
» دعا :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» عادت می‌کنيم :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» اميد :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳
» خودکشی از ترس ِ مرگ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۳
» دو نور :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» سؤال‌ها :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» مجهولات :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳
» می‌خواهم بشنوم :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳
» مزخرف :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
» اوج :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۳
» نگاه‌ها :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳
» سهند :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
» چيزی بگوی :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۳
» فردا :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳
» حرف ِ اول :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳