• حرف ِ اول •

بيش‌تر ِ مطالب ِ اين وب‌لاگ خطاب به دختری نوشته می‌شه که در ذهن ِ منه. و البته تصورات ِ ذهن ِ من مستقل از تجربه‌های ِ روزانه‌ی ِ من نيست. اما نوشته‌ها مخاطب ِ خاص ندارند.

  
ایمان، ساعت ِ ۱:۱۳ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳
تگ‌ها: