• تهوع •

تلويزيون را روشن می‌کنم:
زن: ”می‌خواهم کار کنم.“
مرد: ”مگر من مرده‌ام؟“
حالم بد می‌شود.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: