• ... •

دريغا انسان
               که با درد ِ قرون‌اش خو کرده بود؛
                                                         دريغا!

(احمد شاملو)

- ”کتکم می‌زد.“
بغض کرد.
- ”و هنوز دوستش داری؟!“
اشک‌هايش سرازير شد...

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٠٥ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: