• متهم: خودم •

فرصتش شايد پيش نيايد
که با لبخندی بر لب
احوالت را بپرسم.
ممکن است نتوانيم در چشمان ِ هم نگاه کنيم،
برای ِ روزها حتا ـــ
نوبت هرگز به عاشقی نمی‌رسد
کارهای ِ «مهم» ِ دنيا فراوانند.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: