• واژه‌ها را بايد شست •

اين نامش «انتظار» نيست،
چرا که با آمدنت به پايان نرسيد.
اين «سکوت» نيست،
که حرف‌ها برای ِ گفتن دارد.
«غم» نيست،
سرخوش‌تر از اين نبوده‌ام.

  
ایمان، ساعت ِ ٩:٠٢ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: