• The Case to End All Cases •

من از زندگی چه می‌خواستم؟
زندگی از من چه می‌خواست؟

جواب ِ تمام ِ سؤالات را داشتم،
همان پاسخ‌های ِ بی‌حاصل
به همان پرسش‌های ِ هميشگی.
تو را يافتم،
خودم را گم کردم
سؤال را گم کردم
جواب را گم کردم.

هميشه بيگانه‌ترينم
هميشه نزديک‌ترين.
تکرار ِ مکرر ِ يک مشت دروغم
کاريکاتوری از احساسات ِ متناقض.
خسته از خنده
از عشق
از تنهايی،
در پی ِ خنده
در پی ِ عشق
در پی ِ تنهايی.

«چی‌ست عشق؟»
اين تنها پرسش ِ من است،
پاسخی
که من از تو می‌خواهم.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: