• وارونگی •

ما آدم‌ها خيلی باحاليم. پست‌ترين خصيصه‌های ِ انسانی رو ستايش می‌کنيم و حتا تبديل به قانون می‌کنيم‌شون. باور نمی‌کنيد؟ اسم ِ «انتقام» رو می‌ذاريم «قصاص» و اون رو «حق ِ طبيعی» ِ انسان می‌دونيم. اسم ِ «حسادت» رو می‌ذاريم «غيرت» و اون رو يه ويژگی ِ پسنديده به حساب می‌آريم. اون‌قدر به زشتی‌ها عادت کرديم که ديگه اصلاً اون‌ها رو عين ِ خوبی می‌بينيم.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
تگ‌ها: