• گذر از حسادت •

چه‌قدر خوش‌حالم. احساس می‌کنم به اين درجه از رشد رسيده‌م که ديگه ناراحت نمی‌شم از اين که کسی که دوستش دارم نخواد با من باشه، يا بخواد با کس ِ ديگه باشه. خيلی خوش‌حالم... حسادت حس ِ کثيفيه.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٥٤ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
تگ‌ها: