• برف از پنجره‌ی ِ اتاق ِ من •

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ.، روز ِ دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
تگ‌ها: