• هذيان •

بعضی وقت‌ها خواب ِ زياد منجر به مزخرف گفتن می‌شه، بعضی وقت‌ها خواب ِ کم.

  
ایمان، ساعت ِ ٤:۳٦ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
تگ‌ها: