• گيج و ويج •

اين اصلاً مهم نيست که راجع به X چه «فکر»ی می‌کنيم. مهم اينه که در مواجهه با X چه «عمل»ی انجام می‌ديم. البته شايد همين هم مهم نباشه. شايد فقط «قصد» ِ ما اهميت داشته باشه.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
تگ‌ها: