• گه‌شناسی •

يه مدته که ديگه خيلی حوصله‌ی ِ فمينيزم و هشت ِ مارس رو هم ندارم. اما اين خيلی درده که کسی مثل ِ سيمين بهبهانی رو کتک می‌زنن. زمان ِ انتخابات ِ
رياست ِ جمهوری، يه تجمعی بود روبه‌روی ِ دانش‌گاه ِ تهران برای ِ اعتراض به نقض ِ حقوق ِ زنان. اما جانورهای ِ چماق‌به‌دست راهم ندادن. گفتن اين تجمع زنونه‌س، به تو ربطی نداره. حوصله‌ی ِ توهين رو ندارم. حتا نگاه ِ اين جانورها به آدم توهينه. سعی می‌کنم اصلاً باهاشون رودررو نشم. می‌گن اون لاش‌خوری که اين پيرزن رو زده، می‌دونسته داره سيمين بهبهانی رو می‌زنه. نمی‌دونم چی بگم. نمی‌دونم با چه توجيهی اين کارها رو می‌کنن؛ شب چه‌جوری خواب‌شون می‌بره. به هر حال، اگه امثال ِ اين آدم‌ها نباشن، پس کی بايد دنيا رو به گه بکشه؟ حضورشون لازمه.

لينک: شعر ِ پاگرد در اين مورد

منبع ِ عکس: نشريه‌ی ِ اينترنتی ِ زنستان

نه چندان بی‌ربط: نوشته‌ای با عنوان ِ Eyes Wide Shut در وب‌لاگ ِ سودای ِ مکالمه، در مورد ِ نياز ِ جنسی ِ زنان

  
ایمان، ساعت ِ ٧:۱٧ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
تگ‌ها: