• ما خطر نمی‌کنيم، چون خيلی زرنگيم •

زردی ِ من از من بود،
سرخی ِ تو از تو.
از روی ِ آتش پريديم.
مثل ِ هر روز
که از روی ِ زندگی می‌پريم
تا به مرگ برسيم.

  
ایمان، ساعت ِ ۸:٢٩ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
تگ‌ها: