• وارونگی •

اگه قرار باشه آدم چيزی رو بپوشونه و پنهان کنه، قاعدتاً بايد با زشتی‌ها اين کار رو بکنه. اما من نمی‌دونم چرا تو جامعه‌ی ِ ما و خصوصاً تو تلويزيون ِ ما، بيش‌تر زيبايی‌ها هستند که پوشونده می‌شن و پنهان می‌شن. موهای ِ زيبا بايد پوشونده بشن، احساسات ِ زيبا بايد سانسور بشن، حرف‌های ِ قشنگ بايد تو قلب مدفون بمونن. عجب!

  
ایمان، ساعت ِ ٩:٤٢ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: