• شناختن توانستن است •

”برای ِ کسی که چيزی می‌طلبد و در پی ِ چيزی‌ست، جهان خاموش نيست. به‌تر آن است که آدمی راه ِ خويش را بسپرد. انسان هرچه را بشناسد می‌تواند به آن دست يابد.“

– فاوست، يوهان ولفگانگ فون گوته، اسدالله مبشری

می‌گن خواستن توانستنه، اما گوته چيز ِ ديگه‌ای می‌گه.

  
ایمان، ساعت ِ ٩:٥٥ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: