• پس در فکر ِ تو چی‌ست؟ •

مرا تنبيه کردی
با کلامت،
و سکوتت.
در چشمانت نگاه کرده بودم
و تو سر تکان دادی و رفتی.
تو با نگاهت تنبيهم کردی،
برای ِ کدام خطا اما؟

  
ایمان، ساعت ِ ۸:۳٢ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: