• قضاوت نه، فقط مشاهده •

يه يادآوری به خودم و مخاطبانم: نوشته‌های ِ اين وب‌لاگ، بخشی بر اساس ِ تخيلات هستن، بخشی بر اساس ِ واقعيات؛ بعضی در مورد ِ زمان ِ حال، بعضی در مورد ِ گذشته يا آينده؛ برخی به خودم برمی‌گردن، برخی به ديگران.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٤٩ ‎ب.ظ.، روز ِ پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: