• بهارانه •

تقديم به «آب و باران»

حرف‌هات يه حس ِ خوبی داره، جاری می‌شه تو وجود ِ آدم، برگ‌های ِ نو رو تنم سبز می‌کنه. من به چرک‌نويس‌هام نگاه می‌کنم. تو می‌گی ورق بزن. يه باد ِ ملايم می‌آد و من هی ورق می‌زنم. به صفحه‌ی ِ سفيد که می‌رسم، می‌گی حالا بنويس. آب می‌پاشی به خاک ِ زندگی‌م. بوی ِ نم می‌پيچه تو اتاق. قلم رو که برمی‌دارم، می‌گی از جوهر ِ تازه پُرش کن. رنگ ِ اتاق عوض می‌شه. يه کوه می‌کشم. می‌پرسم خورشيد يا بارون؟ تو می‌گی هرچی دلت می‌خواد.

پی‌نوشت: تاريخی که اون بالاست اشتباهه. امروز اول ِ فروردينه. اسم ِ خالق ِ نقاشی هست Erin N. Conley، و اصلش اين‌جاست.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ.، روز ِ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: