• اعتراف •

در پی‌ات بوده‌ام
ـــ نه اين يکی-دو ماه ـــ
يک عمر را
به خطا.
من هميشه اشتباه می‌گرفتم:
يکی را به جای ِ تو دوست داشتم
با ديگری به جای ِ تو رقصيدم.
وزش ِ باد
معشوقه‌هايم را می‌بُرد.
تو که آمدی
گفتی ”دوستت می‌دارم“
و قاعده ديگر شد.

پی‌نوشت: دو سطر ِ آخر وام‌گرفته از اين شعر ِ احمد شاملوست.

  
ایمان، ساعت ِ ٦:٤۱ ‎ق.ظ.، روز ِ پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
تگ‌ها: