• خدايا توبه! •

رئيس‌جمهور: ”مسأله‌ی ِ هسته‌ای به اندازه‌ی ِ ملی شدن ِ نفت ۱۰۰ برابر بيش‌تر ارزش دارد.“

تست: با توجه به جمله‌ی ِ فوق، يکی از چهار گزينه‌ی ِ زير را انتخاب کنيد:
۱) رئيس‌جمهور تاريخ نخوانده، و نمی‌داند ملی شدن ِ صنعت ِ نفت يعنی چی.
۲) رئيس‌جمهور فيزيک نخوانده، و نمی‌داند غنی‌سازی ِ اورانيوم يعنی چی.
۳) رئيس‌جمهور رياضی نخوانده، و نمی‌داند ۱۰۰ برابر بيش‌تر يعنی چی.
۴) رئيس‌جمهور هيچی نخوانده، و هيچی به هيچی.

توضيح: از ساير ِ جزئيات، از جمله اين که رئيس‌جمهور ادبيات نخوانده و جمله‌بندی بلد نيست، صرف ِ نظر کنيد.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ‌ها: