• وظيفه •

دو جور «وظيفه» داريم. يه سری از وظائف رو جامعه برای ِ ما تعريف می‌کنه. مثل ِ اين که نبايد از چراغ ِ قرمز عبور کنيم. اما بعضی از وظائف رو خودمون برای ِ خودمون تعريف می‌کنيم. مثلاً اين که اگه کسی احتياج به کمک داره، بايد بهش کمک کنيم. فرمان‌های ِ دينی، در به‌ترين حالت، «پيش‌نهاد»هايی هستن برای ِ شخص و جامعه، در مورد ِ اين که وظائف ِ شخصی و اجتماعی رو چه‌طور تعريف کنن. برای ِ همينه که عبارت ِ «حکومت ِ دينی» اساساً يه ترکيب ِ بی‌معنا و بلکه خنده‌داره.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:۱۱ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ‌ها: