• کار •

داشتم فکر می‌کردم تو يه جامعه‌ی ِ «ايدئال»، هرکس کاری رو می‌کنه که دوست داره و ازش لذت می‌بره. هيچ‌کس برای ِ پول کار نمی‌کنه.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ.، روز ِ جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ‌ها: