• بالا آوردن •

به هر حال

وقتی به کودکی عقب‌مانده
غذا می‌دهی
گاهی ده بار روی‌ات بالا می‌آورد
هرگز به ذهن‌ات نمی‌رسد
به صورت معوج‌اش سيلی بزنی

گاهی در شهر هم
بدن‌هايی درست با روح‌هايی کج
شايد بيست بار روی‌ات بالا بياورند

فرقی می‌کند؟

سارا محمدی، پاگرد

خسته‌ام، از دست ِ خودم هم خسته‌ام.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
تگ‌ها: