• حضور •

زنگ ِ تلفن
صدای ِ آب و باران
بوی ِ عطر در اتاق...
می‌فهمم که تويی.

  
ایمان، ساعت ِ ٥:۱٥ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ‌ها: