• انسانيت ِ انسان •

دوستی می‌گفت: «من و تو عقايدمون خيلی با هم فرق داره، ولی يه جورايی شبيه ِ هميم.» گفتم: «تعجبی نداره، هر دومون انسانيم.»

  
ایمان، ساعت ِ ٥:۳۱ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ‌ها: