• ليبرال قبل از دموکرات •

من دموکرات هستم؛ ولی بيش‌تر از دموکرات بودن، ليبرالم. اگه رأی ِ اکثريت بخواد آزادی‌های ِ اساسی ِ من و هم‌فکرانم رو بگيره، در مقابلش می‌ايستم.

  
ایمان، ساعت ِ ٢:۳۱ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
تگ‌ها: