• يادآوری •

ياشار قاجار و عابد توانچه و مانا نيستانی و رامين جهانبگلو هنوز تو زندانن، و خيلی‌های ِ ديگه که من نمی‌شناسم يا يادم نيست. اين رو می‌نويسم که يادم نره، که يادمون نره. به بندمون کشيدن و دم نزديم... يادمون نره...

اين رو هم بخونيد.

  
ایمان، ساعت ِ ٢:۳٦ ‎ق.ظ.، روز ِ پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
تگ‌ها: