• دريغ... •

به نظر می‌رسه اسرائیل داره خودش رو برای ِ حمله‌ی ِ زمینی به لبنان آماده می‌کنه... چیزی که خیلی ازش می‌ترسیدم. ادامه‌ی ِ این جنگ وحشت‌ناکه. اگه وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه، دور نیست روزی که پای ِ سوریه و حتا یه جورایی ایران هم به این جنگ باز شه. بیروتی که پاریس ِ شرق بود، عروس ِ خاور ِ میانه بود... حالا تبدیل به شهر ِ ارواح شده. دریغ...

“We went down to the edge of the water, by the light of a Lebanese dawn,
And she told me all the stories of her beautiful land in the war,
Her tears fell down, the sun came up,
And I saw again the young girl in her eyes;

And did you go to your bed with a sweet lullaby,
And the sound of the guns in the night,
And did you dance in the fields, did you run for your life,
From the hell that came down from the sky?
On a Lebanese night, on a Lebanese night;”

— Lebanese Night, Timing Is Everything (2002), Chris de Burgh

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
تگ‌ها: