• تکرار يک پديده‌ی نامکرر: تو، تو، و باز هم تو •

به دنبال ِ رمز ِ تواَم
تا تو رمزگشايی‌ام کنی.

نام‌ات را شب و روز تکرار می‌کنم
تا نام‌ام را از ياد نبری.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
تگ‌ها: