• ديالوگ •

خاتمی در دانشگاه ِ هاروارد: ”نمی‌توان و نبايد به نام ِ دين خشونت ورزيد.“

احمدی‌نژاد در حال ِ خشونت ورزيدن به نام ِ دين: ”می‌شود و می‌توانيم!“

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
تگ‌ها: