• حلقه‌ی ِ دوستان •

رقص ِ تند
خنده،
رقص ِ آرام
فراموشی...
و آغوش ِ گرم ِ تو.

توضيح: مشخصاً از نام ِ «کتاب ِ خنده و فراموشی» ِ ميلان کوندرا استفاده کرده‌م.

نه چندان بی‌ربط: از همه‌ی ِ اون‌هايی که خودشون می‌دونن متشکرم. خصوصاً شاعری که بيش‌ترين زحمت رو کشيد، و عکاسی که من رو با هنرش شرمنده کرد... ممنون.

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٤٤ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥
تگ‌ها: