• کادر ِ کوچک ِ نگاه ِ من •

همان‌جا بايست.
نزديک‌تر اگر بيايی
در کادر جا نمی‌شوی...
همان‌جا بايست.

  
ایمان، ساعت ِ ۸:۳۸ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
تگ‌ها: