• ... •

”هنگام ِ آن است که تمامت ِ نفرت‌ام را به نعره‌يی بی‌پايان تُف کنم.
من بامداد ِ نخستين و آخرين‌ام
هابيل‌ام من
بر سکّوی ِ تحقير
شرف ِ کيهان‌ام من
تازيانه‌خورده‌ی ِ خويش
که آتش ِ سياه ِ اندوهم
                              دوزخ را
از بضاعت ِ ناچيزش شرم‌سار می‌کند.“

— در جدال با خاموشی، مدايح ِ بی‌صله، احمد شاملو

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥
تگ‌ها: