• دخالت •

مثل ِ همیشه! از یه طرف می‌ترسم دخالتم کارو خراب کنه. از طرف ِ دیگه می‌ترسم عدم ِ دخالتم کارو خراب کنه. از یه طرف فکر می‌کنم وظیفه دارم بگم. از یه طرف فکر می‌کنم حق ندارم بگم.

  
ایمان، ساعت ِ ۱:٥۸ ‎ق.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
تگ‌ها: