• هر دم از اين باغ بری می‌رسد •

آقا مبارک باشه! فکر کنم نیکولا سقکوزی اولین رئیس‌جمهور ِ انگلوفیل و نژادپرست در فرانسه باشه.

  
ایمان، ساعت ِ ۱:٠٥ ‎ق.ظ.، روز ِ دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ‌ها: