• يه سؤال •

به نظر ِ شما علت ِ این گردش ِ اروپا و آمریکای ِ شمالی به راست چیه؟ اول کانادا و آلمان، حالا هم فرانسه. جالب اینه که حتا حزب ِ کارگر ِ بریتانیا هم چندان فرقی با نئولیبرال‌ها نداره. آیا معنای ِ این اتفاقات، افول ِ سوسیال‌دموکراسی و تبدیل شدن ِ نئولیبرالیسم به تنها الگوی ِ ممکن برای ِ توسعه‌ست؟ آیا معناش نزدیک شدن ِ
اروپای ِ قاره‌ای به الگوی ِ سیاسی ِ کشورهای ِ انگلوساکسونه؟

نظر ِ چریک ِ سوسیال‌دموکرات‌مون رو علی‌الخصوص دوست دارم بشنوم.

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٢٢ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ‌ها: