• دستور بده •

دستور بده
خواهش می‌کنم
فقط به من
               دستور بده

دستور بده
               تا این‌گونه اشک نریزیم
دستورم بده

ضعیف و ناتوان تو نیستی
باورم کن
تو قادر ِ متعالی

فقط دستورم بده

بی‌ربط: نوشته‌ی ِ شاهین در مورد ِ اسماعیل سلمان‌پور، پلی‌تکنیکی‌ای که با کتک از خونه‌ش بیرون شد، توسط ِ کسانی که کارشون حراست از حریم ِ دانش‌گاهه (باید زودتر لینک می‌دادم، حواسم نبود.)

  
ایمان، ساعت ِ ٩:۱٧ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
تگ‌ها: