• من و شعر، شعر و من •

We never say
the words of the poem.
The poem tells us.

◊ از کتاب ِ «به من گوش سپار چنان که به باران»، اکتاويو پاز

  
ایمان، ساعت ِ ۱:٢٥ ‎ق.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
تگ‌ها: