• سلام ِ ما را به موتسارت برسان، تو هم مثل ِ او اهل ِ اين‌جا نبودی •

این ویولون
پوپیتر
بدون ِ تو
این نقاشی‌ها
کتاب‌ها
این...
این اتاق
این خانه بدون ِ تو
آدم‌ها
این دنیا بدون ِ تو...
دیگر هیچ چیز مثل ِ قبل نیست.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:۱٥ ‎ق.ظ.، روز ِ یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
تگ‌ها: