• با فرهنگ ِ جبرگرا آشنا شويم! •

چند تا کليدواژه هست که من بدون ِ تعارف حال‌ام ازشون به هم می‌خوره. از اين جمله‌اند «زن دادن» و «شوهر دادن». واقعاً نمی‌فهمم يعنی چی که يه نفر پسرش رو زن بده؟ مگه صحبت در مورد ِ حيواناته؟! البته ببخشيد که اين‌قدر تند نوشتم. آخه تو عيدديدنی‌های ِ اين مدت خيلی اين اصطلاح رو شنيدم.

◊ اصطلاحاتی ديگر از اين دست (برای غنی‌تر شدن ِ فرهنگ ِ لغات‌تان!):
- قسمت همينه، شکايت نکن.
- چه معنی داره آدم فلان کار رو بکنه؟!
- مگه تو دين نداری؟
- مگه خودت خواهر و مادر نداری؟
- تو هنوز بچه‌ای، نمی‌فهمی.

  
ایمان، ساعت ِ ٦:٢٦ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
تگ‌ها: