• اما... •

می‌خندم به باد
که اغلب بی‌موقع می‌وزد
می‌خندم به ابر
که اغلب بر دریا می‌بارد
به صاعقه نیز می‌خندم
که فقط می‌تواند 
                       چوپان‌ها را خاکستر کند
و می‌خندم به...
                       تا شاد زندگی کنم
من می‌خندم
                   اما دنیا غم‌انگیز است
                                                 واقعاً غم‌انگیز است.

— کنسرت در جهنم، رسول یونان

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٠٠ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
تگ‌ها: