• جهنم! •

این تلخه که اطرافیانت نه تنها فکر کنن دچار ِ توهمی، که هیچ اهمیتی هم به «توهمات» ِ تو ندن، به خصوص که نزدیک‌ترین دوستانت باشند. اما چه می‌شه کرد، هیچ‌کس که جای ِ تو نیست. پس به جهنم! ”همیشه فاصله‌ای هست.“

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٠٦ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
تگ‌ها: