• اتاق ِ شيشه‌ای •

آدم‌های ِ مختلف رفتارهای ِ مختلفی دارن. شاید کم‌تر خصوصیتی بشه پیدا کرد که تو تمام ِ آدم‌ها وجود داشته باشه. اما من در طول بیست سال و اندی زندگی ِ پرفرازونشیب، تونستم یک نقطه‌ی ِ مشترک در همه‌ی ِ کسانی که می‌شناسم پیدا کنم: هروقت کسی قول می‌ده که در مورد ِ فلان موضوع با هیچ‌کس صحبت نخواهد کرد، بدون ِ شک داره دروغ می‌گه! چون اون هم همین قول رو از کس ِ دیگه خواهد گرفت، و اون هم از یکی دیگه و ... هیچ حریمی برای ِ زندگی ِ خصوصی وجود نداره. آدم‌ها یا می‌دونن، یا در آینده‌ای نه چندان دور خواهند دونست. با علم ِ به این اصل ِ اساسی ِ زندگانی، دیگه چه دلیلی برای ِ پنهان‌کاری باقی می‌مونه؟!

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
تگ‌ها: