• دل‌تنگی •

نقاشی می‌کشد «شکيبا»:
چشم، چشم، دو ابرو.
آدم‌های ِ اين نقاشی همه شبيه ِ تواَند.

  
ایمان، ساعت ِ ۱:٢٧ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
تگ‌ها: