• می‌توانستی... •

این رو به طور ِ اتفاقی تو یادداشت‌هام پیدا کردم. دلم برای ِ دل ِ خوشم تنگ شد...

می‌توانستی خوب نباشی
می‌توانستی
                   – لااقل –
                                 این‌قدر خوب نباشی.
نادیده‌ام بگیری
بگویی «وقت ندارم»
نباشی.
می‌توانستی مثل ِ دیگران سکوت کنی
«معمولی» باشی.
می‌توانستی...

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٤٦ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
تگ‌ها: