• ضعف •

تاريخ ِ انقضای ِ اقتدار ِ من
لحظه‌ی ِ حضور ِ توست.
اين پسربچه‌ی ِ بی‌تجربه
نزد ِ تو
    ساکت می‌نشيند.
اجازه می‌خواهد که «با تو» باشد،
و چشمان‌ات را
    رها نمی‌کند.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ.، روز ِ جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
تگ‌ها: