• آه •

یا مثلاً این هم بی‌مناسبت نیست:

محاق

به نو کردن ِ ماه  
                    بر بام شدم
با عقیق و سبزه و آینه.
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز ِ کبوتر ممنوع است.

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند
و گزمه‌گان به هیاهو شمشیر در پرنده‌گان نهادند.

ماه
برنیامد.

— ابراهیم در آتش، احمد شاملو

  
ایمان، ساعت ِ ٧:۳٥ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
تگ‌ها: زندگی، سیاست، شعر