• از سعدی ِ شیرازی •

گفتم ببینمش، مگرم درد ِ اشتیاق
ساکت شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم

  
ایمان، ساعت ِ ٤:۳٠ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
تگ‌ها: عشق، شعر